Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ženijný_prápor1222 SGWaAP
0.393protilietadlová_raketová498 SGWaAP
0.408ženijná_rota491 SGWaAP
0.420ženista2991 SGWaAP
0.430prápor20875 SGWaAP
0.440ženijná1986 SGWaAP
0.446Prápor556 SGWaAP
0.470mierová_misia4407 SGWaAP
0.490veliaci_poddôstojník733 SGWaAP
0.492Veliteľstvo1432 SGWaAP
0.497ženijný666 SGWaAP
0.507vrtuľníkové_krídlo725 SGWaAP
0.509KFOR3831 SGWaAP
0.518UNPROFOR1996 SGWaAP
0.533podplukovník8662 SGWaAP
0.535rotný929 SGWaAP
0.544brigádny_generál3278 SGWaAP
0.545generálmajor4933 SGWaAP
0.548kontingent7231 SGWaAP