Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ženijný666 SGWaAP
0.375ženijné404 SGWaAP
0.447ženijná1986 SGWaAP
0.449ženista2991 SGWaAP
0.452delostrelecký3239 SGWaAP
0.460výsadkový740 SGWaAP
0.477prápor20875 SGWaAP
0.495ženijná_rota491 SGWaAP
0.497ženijný_prápor1222 SGWaAP
0.503pechotný612 SGWaAP
0.506delostrelecký_pluk771 SGWaAP
0.508peší_prápor769 SGWaAP
0.526protitankový1185 SGWaAP
0.544tankový2903 SGWaAP
0.544čata15357 SGWaAP
0.545výsadkové406 SGWaAP
0.548tanková_brigáda645 SGWaAP
0.550výsadková1457 SGWaAP
0.552delostrelecká4566 SGWaAP
0.552pechotná1189 SGWaAP
0.561tankový_prápor449 SGWaAP
0.562prieskumný3250 SGWaAP
0.565delostrelec3028 SGWaAP
0.566samohybný1134 SGWaAP