Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ženijná_rota491 SGWaAP
0.307ženijná1986 SGWaAP
0.408ženijný_prápor1222 SGWaAP
0.423protilietadlová_raketová498 SGWaAP
0.427veliaci_poddôstojník733 SGWaAP
0.493ženijné404 SGWaAP
0.495ženijný666 SGWaAP
0.496vrtuľníkové_krídlo725 SGWaAP
0.514prápor20875 SGWaAP
0.538rotný929 SGWaAP
0.543ženista2991 SGWaAP
0.550Prápor556 SGWaAP
0.554delostrelecký3239 SGWaAP
0.561čata15357 SGWaAP
0.570tanková_brigáda645 SGWaAP
0.570rota17882 SGWaAP