Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000želiarska603 SGWaAP
0.492želiar2660 SGWaAP
0.494sedliacka_usadlosť557 SGWaAP
0.604poddanská3984 SGWaAP
0.611poddanský1401 SGWaAP
0.625šoltýska481 SGWaAP
0.639usadlosť19825 SGWaAP
0.652abovská1047 SGWaAP
0.659sedliacka6119 SGWaAP
0.679roľnícka8943 SGWaAP
0.682jednoizbová687 SGWaAP
0.688katastrálne_jutro485 SGWaAP
0.693zemianska_kúria878 SGWaAP
0.695zemianska4768 SGWaAP
0.697zemepanská495 SGWaAP
0.697gazdovská2603 SGWaAP
0.720domkár622 SGWaAP
0.722mlynárska783 SGWaAP
0.725Turniansky1360 SGWaAP