Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000želiar2660 SGWaAP
0.428poddanská3984 SGWaAP
0.461sedliak27222 SGWaAP
0.466sedliacka_usadlosť557 SGWaAP
0.483zemepán10965 SGWaAP
0.490poddanský1401 SGWaAP
0.492želiarska603 SGWaAP
0.492poddaný11979 SGWaAP
0.526domkár622 SGWaAP
0.527roľník41912 SGWaAP
0.527zeman9863 SGWaAP
0.551statkár4923 SGWaAP
0.553usadlosť19825 SGWaAP
0.556bezzemok1138 SGWaAP
0.572veľkostatkár2399 SGWaAP
0.581uhliar2684 SGWaAP
0.584nádenník2567 SGWaAP
0.585poddanské1024 SGWaAP
0.586nevoľník3117 SGWaAP
0.587veľkostatok4143 SGWaAP
0.591zemepanská495 SGWaAP
0.594mlynár7773 SGWaAP
0.599jutro2664 SGWaAP