Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000železnica130887 SGWaAP
0.333železničná94011 SGWaAP
0.354železničná_trať32339 SGWaAP
0.394úzkorozchodná1469 SGWaAP
0.440železnička6098 SGWaAP
0.452železničný32649 SGWaAP
0.453úzkorozchodná_železnica867 SGWaAP
0.462Železnica7853 SGWaAP
0.470vlaková12259 SGWaAP
0.478úzkokoľajná1268 SGWaAP
0.489železničné11843 SGWaAP
0.491jednokoľajová489 SGWaAP
0.500koľajová3947 SGWaAP
0.508úzkokoľajka1412 SGWaAP
0.515rýchlodráha1697 SGWaAP
0.528ŽSR40951 SGWaAP
0.529vlaková_súprava4719 SGWaAP
0.534jednokoľajná1230 SGWaAP
0.543lesná_železnička1438 SGWaAP
0.547električková9698 SGWaAP
0.548rýchliková686 SGWaAP