Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000železničný_uzol1747 SGWaAP
0.450železničný_koridor1596 SGWaAP
0.458železničná_trať32339 SGWaAP
0.517jednokoľajná1230 SGWaAP
0.549koridor23869 SGWaAP
0.560železničné11843 SGWaAP
0.563rýchliková686 SGWaAP
0.569železničná94011 SGWaAP
0.572cestný_ťah4145 SGWaAP
0.575prestupný_uzol605 SGWaAP
0.578železničná_stanica65885 SGWaAP
0.580prekladisko3705 SGWaAP
0.588jednokoľajová489 SGWaAP
0.589železnica130887 SGWaAP
0.597dvojkoľajná1079 SGWaAP
0.600vlakový_spoj1996 SGWaAP
0.601námorný_prístav1092 SGWaAP
0.608vlaková12259 SGWaAP
0.616železničný32649 SGWaAP
0.620koľajová3947 SGWaAP
0.625rýchlodráha1697 SGWaAP
0.626koľajová_doprava2236 SGWaAP