Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000železničný_koridor1596 SGWaAP
0.412koridor23869 SGWaAP
0.450železničný_uzol1747 SGWaAP
0.469železničná_trať32339 SGWaAP
0.489električková_trať11134 SGWaAP
0.490diaľničný_úsek6893 SGWaAP
0.494nultý_obchvat725 SGWaAP
0.496rýchlodráha1697 SGWaAP
0.522diaľničné_prepojenie776 SGWaAP
0.524diaľnica_D33328 SGWaAP
0.532obchvat35098 SGWaAP
0.532juhovýchodný_obchvat630 SGWaAP
0.540severný_obchvat3534 SGWaAP
0.541širokorozchodná_železnica942 SGWaAP
0.547širokorozchodná_trať1980 SGWaAP
0.548mimoúrovňová_križovatka2299 SGWaAP
0.553diaľnica_D121598 SGWaAP