Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000železničné_priecestie13005 SGWaAP
0.150priecestie14036 SGWaAP
0.451priecestné_zabezpečovacie1097 SGWaAP
0.471nadjazd6964 SGWaAP
0.474križovatka133816 SGWaAP
0.491železničná_trať32339 SGWaAP
0.501svetelná_signalizácia7277 SGWaAP
0.526dopravné_značenie17625 SGWaAP
0.547chodec116174 SGWaAP
0.547traťová_koľaj1864 SGWaAP
0.548podjazd5622 SGWaAP
0.556obchádzková_trasa5127 SGWaAP
0.557vchodové_návestidlo834 SGWaAP
0.557trakčné_vedenie2854 SGWaAP
0.565kruhová_križovatka3424 SGWaAP
0.566diaľnica_D121598 SGWaAP
0.574návestidlo4226 SGWaAP
0.578trolejové_vedenie2476 SGWaAP
0.578čelná_zrážka3052 SGWaAP
0.578koľajisko9089 SGWaAP
0.579ľavý_jazdný2463 SGWaAP
0.580vozovka69043 SGWaAP
0.583úrovňové817 SGWaAP
0.585premávka75582 SGWaAP
0.586jednokoľajná1230 SGWaAP
0.586závora15812 SGWaAP
0.589nehodový_úsek709 SGWaAP
0.593zvodidlo10021 SGWaAP
0.595protiidúce3501 SGWaAP
0.596železničná_stanica65885 SGWaAP
0.598horský_priechod5058 SGWaAP
0.601krajnica12568 SGWaAP
0.601jednokoľajová489 SGWaAP
0.603nehodová1107 SGWaAP
0.603tunel_Sitina2283 SGWaAP
0.604dopravná_nehoda98963 SGWaAP
0.605cestný_ťah4145 SGWaAP