Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000železničné_priecestie13005 SGWaAP
0.150priecestie14036 SGWaAP
0.451priecestné_zabezpečovacie1097 SGWaAP
0.471nadjazd6964 SGWaAP
0.474križovatka133816 SGWaAP
0.491železničná_trať32339 SGWaAP
0.501svetelná_signalizácia7277 SGWaAP
0.526dopravné_značenie17625 SGWaAP
0.547chodec116174 SGWaAP
0.547traťová_koľaj1864 SGWaAP
0.548podjazd5622 SGWaAP
0.556obchádzková_trasa5127 SGWaAP
0.557vchodové_návestidlo834 SGWaAP
0.557trakčné_vedenie2854 SGWaAP
0.565kruhová_križovatka3424 SGWaAP
0.566diaľnica_D121598 SGWaAP
0.574návestidlo4226 SGWaAP