Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000železničná_trať32339 SGWaAP
0.345jednokoľajná1230 SGWaAP
0.354železnica130887 SGWaAP
0.393dvojkoľajná1079 SGWaAP
0.399jednokoľajová489 SGWaAP
0.445železničná_stanica65885 SGWaAP
0.451nadjazd6964 SGWaAP
0.455úzkorozchodná1469 SGWaAP
0.457viadukt5163 SGWaAP
0.458železničný_uzol1747 SGWaAP
0.469železničný_koridor1596 SGWaAP
0.473električková_trať11134 SGWaAP
0.482železničné11843 SGWaAP
0.483mimoúrovňová_križovatka2299 SGWaAP
0.486trať342976 SGWaAP
0.489autostráda3861 SGWaAP
0.491diaľnica_D121598 SGWaAP
0.491železničné_priecestie13005 SGWaAP
0.494štvorprúdová2759 SGWaAP
0.495cestný_ťah4145 SGWaAP
0.496železničná94011 SGWaAP