Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000železničná94011 SGWaAP
0.331vlaková12259 SGWaAP
0.333železnica130887 SGWaAP
0.399autobusová47638 SGWaAP
0.418nákladná_doprava17911 SGWaAP
0.420železničný32649 SGWaAP
0.424Železničný12696 SGWaAP
0.437doprava720765 SGWaAP
0.455koľajová3947 SGWaAP
0.481dopravná169170 SGWaAP
0.482koľajová_doprava2236 SGWaAP
0.483ŽSR40951 SGWaAP
0.486cestná87361 SGWaAP
0.491dopravný176203 SGWaAP
0.496železničná_trať32339 SGWaAP
0.496Železnica7853 SGWaAP
0.497mestská_hromadná22232 SGWaAP
0.497železničné11843 SGWaAP
0.519električková9698 SGWaAP
0.526prímestská_autobusová3115 SGWaAP
0.535trolejbusová6407 SGWaAP
0.544lodná_doprava5116 SGWaAP