Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000železničiarsky1036 SGWaAP
0.473robotnícky6243 SGWaAP
0.497železničiar15678 SGWaAP
0.585banícky8142 SGWaAP
0.648stavbársky879 SGWaAP
0.657drevorubačský424 SGWaAP
0.659dedinský21090 SGWaAP
0.660vrútocký1551 SGWaAP
0.662železničiarska1779 SGWaAP
0.686voľakedajší1449 SGWaAP
0.702vajnorský1768 SGWaAP
0.704roľnícky4156 SGWaAP
0.707predmestský786 SGWaAP
0.709odborársky3416 SGWaAP
0.713Odborový1353 SGWaAP
0.716erárny783 SGWaAP
0.719sokolský536 SGWaAP
0.724detviansky4187 SGWaAP
0.725požiarnický759 SGWaAP
0.729výhybkár839 SGWaAP
0.729gelnický1312 SGWaAP
0.733habánsky871 SGWaAP
0.734železiareň11114 SGWaAP