Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000železničiarska1779 SGWaAP
0.572mlynárska783 SGWaAP
0.594mäsiarska1594 SGWaAP
0.607sokolská1808 SGWaAP
0.611Železničiarsky504 SGWaAP
0.617pionierska4783 SGWaAP
0.622stavbárska2443 SGWaAP
0.622požiarnická1964 SGWaAP
0.626odborárska4208 SGWaAP
0.648legionárska3425 SGWaAP
0.649detvianska3252 SGWaAP
0.652vrútocká1946 SGWaAP
0.657roľnícka8943 SGWaAP
0.658poštárska563 SGWaAP
0.660údernícka413 SGWaAP
0.661Železničný12696 SGWaAP
0.662železničiarsky1036 SGWaAP
0.664betliarska705 SGWaAP
0.665kasárenská857 SGWaAP
0.666Družstevný4326 SGWaAP
0.666staničná8973 SGWaAP
0.670družstevná9339 SGWaAP
0.671Tehelný1345 SGWaAP
0.672Štúrova23271 SGWaAP
0.674banícka13781 SGWaAP