Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000železná_studnička2876 SGWaAP
0.134železná_studienka2001 SGWaAP
0.184Železný_studnička1431 SGWaAP
0.223Železný_studienka1130 SGWaAP
0.263Partizánsky_lúka933 SGWaAP
0.271kačín899 SGWaAP
0.310Kačín838 SGWaAP
0.445Kamzík9707 SGWaAP
0.480devínska_kobyla1244 SGWaAP
0.480Devínsky_kobyla1244 SGWaAP
0.481štrkovecké_jazero1089 SGWaAP
0.494Zochova_chata3120 SGWaAP
0.507lesopark15659 SGWaAP
0.507Devínsky_Kobyla982 SGWaAP
0.510líščie_údolie801 SGWaAP
0.511Štrkovecký_jazero888 SGWaAP
0.511Sad_Janko4243 SGWaAP
0.512devínska_Kobyla977 SGWaAP
0.514Alpinka1052 SGWaAP
0.519nábrežie_Dunaj5021 SGWaAP