Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000železná_studienka2001 SGWaAP
0.134železná_studnička2876 SGWaAP
0.187Železný_studienka1130 SGWaAP
0.214Železný_studnička1431 SGWaAP
0.298kačín899 SGWaAP
0.301Partizánsky_lúka933 SGWaAP
0.354Kačín838 SGWaAP
0.477Devínsky_kobyla1244 SGWaAP
0.485Kamzík9707 SGWaAP
0.487devínska_kobyla1244 SGWaAP
0.504Devínsky_Kobyla982 SGWaAP
0.505štrkovecké_jazero1089 SGWaAP
0.507lesopark15659 SGWaAP
0.512Račiansky_mýtus797 SGWaAP
0.513devínska_Kobyla977 SGWaAP
0.519Sad_Janko4243 SGWaAP
0.525Most_SNP5488 SGWaAP
0.528Kamenný_mlyn991 SGWaAP
0.535devínske_jazero598 SGWaAP
0.536nábrežie_Dunaj5021 SGWaAP