Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000železná_ruda6792 SGWaAP
0.260medená_ruda1168 SGWaAP
0.272ruda20425 SGWaAP
0.319bauxit1089 SGWaAP
0.442hnedé_uhlie5009 SGWaAP
0.458antimón1978 SGWaAP
0.463nerastná_surovina7640 SGWaAP
0.470lignit1165 SGWaAP
0.474mangánová625 SGWaAP
0.483uhlie59027 SGWaAP
0.488uránová_ruda1043 SGWaAP
0.488ťažba97409 SGWaAP
0.490rudný923 SGWaAP
0.497huta8930 SGWaAP
0.501cín6063 SGWaAP
0.510pyrit1611 SGWaAP
0.517rudné1107 SGWaAP
0.519hutnícky5309 SGWaAP
0.521sadrovec1059 SGWaAP
0.528siderit1164 SGWaAP
0.542železorudná494 SGWaAP
0.543ropa207003 SGWaAP
0.547vápenec16824 SGWaAP