Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000železná_opona11314 SGWaAP
0.321berlínsky_múr2773 SGWaAP
0.346Železný_opona866 SGWaAP
0.385Berlínsky_múr2170 SGWaAP
0.539komunistická_diktatúra2156 SGWaAP
0.544komunistická_totalita2261 SGWaAP
0.551komunistický_režim23926 SGWaAP
0.552totalitný_režim13057 SGWaAP
0.557východný_blok8173 SGWaAP
0.563totalita30502 SGWaAP
0.564komunizmus85978 SGWaAP
0.577zamatová_revolúcia1783 SGWaAP
0.577pád_Berlínsky1139 SGWaAP
0.592Československo117408 SGWaAP
0.594socialistické_Československo2007 SGWaAP
0.599nežná_revolúcia16445 SGWaAP
0.605sovietske_impérium953 SGWaAP
0.623sovietsky_zväz56902 SGWaAP
0.626Nežný_revolúcia4407 SGWaAP
0.627Pražský_jar3653 SGWaAP
0.628ostnatý_drôt7431 SGWaAP
0.633socializmus107795 SGWaAP
0.638perestrojka3683 SGWaAP
0.643okupácia28497 SGWaAP
0.656komunistické_Československo1184 SGWaAP
0.660varšavská_zmluva3232 SGWaAP
0.660sovietska_okupácia1443 SGWaAP
0.662vtedajšie_Československo3497 SGWaAP
0.672bývalé_Československo11232 SGWaAP
0.672Varšavský_zmluva2789 SGWaAP
0.674Mníchovský_dohoda1212 SGWaAP
0.676totalitný9859 SGWaAP
0.679stredovýchodná_Európa1370 SGWaAP
0.679šesťdesiaty_ôsmy1347 SGWaAP
0.680nacistické_Nemecko8112 SGWaAP
0.682nacistická_okupácia1031 SGWaAP
0.686NDR13966 SGWaAP
0.688komunistický36634 SGWaAP
0.690diktatúra24909 SGWaAP
0.694ČSR39747 SGWaAP
0.697sovietske_vojsko5375 SGWaAP