Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000železiareň11114 SGWaAP
0.314oceliareň6912 SGWaAP
0.347strojáreň6861 SGWaAP
0.355huta8930 SGWaAP
0.356východoslovenská_železiareň1928 SGWaAP
0.404magnezitka988 SGWaAP
0.428cementáreň5838 SGWaAP
0.431valcovňa2350 SGWaAP
0.435papiereň5757 SGWaAP
0.437železorudná494 SGWaAP
0.440zlievareň2070 SGWaAP
0.447zlieváreň1121 SGWaAP
0.448hutnícky5309 SGWaAP
0.462vagónka852 SGWaAP
0.464skláreň7225 SGWaAP
0.483rudná_baňa807 SGWaAP
0.485podbrezovská_železiareň564 SGWaAP
0.488hutnícka5841 SGWaAP
0.501železiarska1209 SGWaAP
0.505kombinát2959 SGWaAP
0.518baňa76782 SGWaAP
0.518tehelňa9397 SGWaAP
0.520VSŽ33989 SGWaAP