Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000žandárstvo1179 SGWaAP
0.297četníctvo479 SGWaAP
0.447žandársky735 SGWaAP
0.463vojenské_veliteľstvo1007 SGWaAP
0.480veliteľstvo20062 SGWaAP
0.506četnícka839 SGWaAP
0.510Hlinkova_garda5147 SGWaAP
0.524žandárska_stanica1737 SGWaAP
0.539žandárska636 SGWaAP
0.562četník2692 SGWaAP
0.578povstalecká_armáda2191 SGWaAP
0.582armádny_zbor2629 SGWaAP
0.587peší_pluk3628 SGWaAP
0.593nadporučík8087 SGWaAP
0.593rotmajster2219 SGWaAP
0.600dôstojník75659 SGWaAP
0.601žandár12858 SGWaAP
0.604strážmajster4078 SGWaAP
0.606honvédsky505 SGWaAP