Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000žalostný8735 SGWaAP
0.419neutešený2222 SGWaAP
0.465katastrofálny20706 SGWaAP
0.491zúbožený3324 SGWaAP
0.509bezútešný2051 SGWaAP
0.528hrozný36748 SGWaAP
0.544nelichotivý4053 SGWaAP
0.571zúfalý33404 SGWaAP
0.572otrasný9255 SGWaAP
0.575biedny19060 SGWaAP
0.578žalostná4521 SGWaAP
0.580žalostné2487 SGWaAP
0.584úbohý26529 SGWaAP
0.591tristný634 SGWaAP
0.608príšerný8827 SGWaAP
0.613alarmujúci9055 SGWaAP
0.624mizerný11701 SGWaAP
0.629chabý6945 SGWaAP
0.641zanedbaný12264 SGWaAP
0.642dezolátny_stav8203 SGWaAP
0.642nedôstojný2710 SGWaAP
0.645neúnosný3485 SGWaAP