Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000žalosť1318 SGWaAP
0.429bôľ8947 SGWaAP
0.469trýzeň2416 SGWaAP
0.502zármutok11317 SGWaAP
0.527žiaľ39993 SGWaAP
0.544clivota2779 SGWaAP
0.552žalostiť572 SGWaAP
0.583nežialiť553 SGWaAP
0.588náruživosť3471 SGWaAP
0.594nevýslovná4096 SGWaAP
0.603sudba668 SGWaAP
0.604mrzutosť3783 SGWaAP
0.606žialiť3564 SGWaAP
0.613strasť7858 SGWaAP
0.613strápený792 SGWaAP
0.614túha1018 SGWaAP
0.615potecha3906 SGWaAP
0.616nárek12654 SGWaAP
0.618pustota817 SGWaAP
0.618strápená510 SGWaAP
0.618pohana1046 SGWaAP
0.618súženie10423 SGWaAP
0.619zloba21598 SGWaAP