Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000žalárnik1246 SGWaAP
0.487sluha67224 SGWaAP
0.522väzenský_dozorca817 SGWaAP
0.551mučiteľ1801 SGWaAP
0.555spoluväzeň4527 SGWaAP
0.570komorník8668 SGWaAP
0.580komandant726 SGWaAP
0.582zbrojnoš2250 SGWaAP
0.585temnica2135 SGWaAP
0.587žalár10410 SGWaAP
0.589eunuch2693 SGWaAP
0.594paholok4903 SGWaAP
0.595majordóm1426 SGWaAP
0.595stotník5619 SGWaAP
0.596dozorca20506 SGWaAP
0.603miestodržiteľ4755 SGWaAP
0.607pandúr1618 SGWaAP
0.614galejník809 SGWaAP
0.618pobočník5127 SGWaAP
0.623Judáš8544 SGWaAP