Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000žalár10410 SGWaAP
0.292temnica2135 SGWaAP
0.447väzenie177892 SGWaAP
0.459árešt468 SGWaAP
0.535trestnica761 SGWaAP
0.541väzenská_cela2051 SGWaAP
0.547vyhnanstvo10794 SGWaAP
0.551láger4298 SGWaAP
0.558mučiareň3073 SGWaAP
0.559samoväzba583 SGWaAP
0.567samotka3732 SGWaAP
0.572väzeň75659 SGWaAP
0.584kobka4003 SGWaAP
0.585hladomorňa912 SGWaAP
0.587žalárnik1246 SGWaAP
0.601kriminál2003 SGWaAP
0.604väzniť7507 SGWaAP
0.607trestanecký609 SGWaAP
0.611uväzniť14485 SGWaAP
0.613okovy8128 SGWaAP
0.624uväznený20086 SGWaAP