Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Župný_námestie1498 SGWaAP
0.090župné_námestie1291 SGWaAP
0.444Námestie_SNP24173 SGWaAP
0.469Hodžovo_námestie4274 SGWaAP
0.490Námestie_Sloboda2327 SGWaAP
0.494michalská3431 SGWaAP
0.507Hviezdoslavovo_námestie13981 SGWaAP
0.519Námestie58800 SGWaAP
0.528Pribinova9031 SGWaAP
0.531Kapitulský2609 SGWaAP
0.533Uršulínsky562 SGWaAP
0.535Vajanský_nábrežie3544 SGWaAP
0.539Michalský5895 SGWaAP
0.541Kapucínsky1093 SGWaAP
0.544primaciálne_námestie1849 SGWaAP
0.548Šafárikovo_námestie6327 SGWaAP
0.558Rybný_námestie1038 SGWaAP
0.560Palisáda2145 SGWaAP