Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Žofia12422 SGWaAP
0.341Margita29223 SGWaAP
0.346Juliana7980 SGWaAP
0.366Gizela4469 SGWaAP
0.400Amália4143 SGWaAP
0.401Gertrúda3095 SGWaAP
0.406Magdaléna34379 SGWaAP
0.415Helena70277 SGWaAP
0.417Dorota9530 SGWaAP
0.420Anna253609 SGWaAP
0.423Mária401174 SGWaAP
0.424Rozália7239 SGWaAP
0.424Alžbeta82660 SGWaAP
0.425Jozefína7384 SGWaAP
0.426Štefánia6535 SGWaAP
0.430Barbora49153 SGWaAP
0.434Klára31087 SGWaAP
0.441Františka8648 SGWaAP
0.446Terézia31358 SGWaAP
0.446Katarína170145 SGWaAP
0.450Judita10782 SGWaAP
0.455Hermína2461 SGWaAP