Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Živý_bič721 SGWaAP
0.465rysavá_jalovica541 SGWaAP
0.472Milo_Urban1829 SGWaAP
0.505Alfonz_Bednár901 SGWaAP
0.541Tisícročný_včela1223 SGWaAP
0.542tisícročná_včela1446 SGWaAP
0.557hybský_zbojník1102 SGWaAP
0.574román251926 SGWaAP
0.585Hana_Zelinový706 SGWaAP
0.592prozaické_dielo2273 SGWaAP
0.594Ťapákovci1257 SGWaAP
0.596Paľo_Bielik1997 SGWaAP
0.599románová_trilógia492 SGWaAP