Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Žitnoostrovský833 SGWaAP
0.338žitnoostrovské451 SGWaAP
0.437žitnoostrovský587 SGWaAP
0.469žitnoostrovská439 SGWaAP
0.510Galantský1314 SGWaAP
0.541galantské_osvetové414 SGWaAP
0.554osvetové_stredisko12420 SGWaAP
0.565regionálne_osvetové2509 SGWaAP
0.573Zemplínsky6477 SGWaAP
0.586zemplínske_osvetové494 SGWaAP
0.588záhorské_osvetové533 SGWaAP
0.593Šaliansky671 SGWaAP
0.597Dunajskostredský494 SGWaAP
0.606Župný4238 SGWaAP
0.606Vlastivedný_múzeum1347 SGWaAP
0.609krajské_osvetové1941 SGWaAP
0.616Záhorský_osvetové572 SGWaAP
0.621južný_Zemplín1629 SGWaAP
0.623západoslovenské_múzeum1254 SGWaAP
0.624Gemerský_osvetové700 SGWaAP