Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Žitavský1182 SGWaAP
0.229žitavská1052 SGWaAP
0.472Ipeľský1721 SGWaAP
0.518žitavský412 SGWaAP
0.535hronská1789 SGWaAP
0.542Turniansky1360 SGWaAP
0.543karpatská9751 SGWaAP
0.556Žitava17971 SGWaAP
0.559ipeľská1106 SGWaAP
0.566Podunajský2340 SGWaAP
0.568turnianska1293 SGWaAP
0.574Poľný1885 SGWaAP
0.578Karpatský9735 SGWaAP
0.582podunajská4448 SGWaAP
0.589Rybník3287 SGWaAP
0.592Lipový3416 SGWaAP
0.594Lučenský414 SGWaAP
0.595Laborecký1233 SGWaAP
0.596Kosihy3661 SGWaAP
0.597Biskupický477 SGWaAP
0.598slatinská687 SGWaAP
0.598laborecká1980 SGWaAP
0.600sitnianska551 SGWaAP
0.600dunajská17952 SGWaAP