Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Žitava17971 SGWaAP
0.357Vieska5959 SGWaAP
0.366Tvrdošovce6600 SGWaAP
0.394Kolta2377 SGWaAP
0.399Komjatice7861 SGWaAP
0.407Opatovce11056 SGWaAP
0.419Rybník3287 SGWaAP
0.427Trnovec11400 SGWaAP
0.431Palárikovo12718 SGWaAP
0.433Hron117025 SGWaAP
0.436Dudváh2926 SGWaAP
0.439Váh164588 SGWaAP
0.444Ipeľ10735 SGWaAP
0.444Kosihy3661 SGWaAP