Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Žilinský_samosprávny11082 SGWaAP
0.037žilinský_samosprávny22051 SGWaAP
0.160ŽSK29539 SGWaAP
0.214trenčiansky_samosprávny8475 SGWaAP
0.239Trenčiansky_samosprávny7105 SGWaAP
0.274prešovský_samosprávny18042 SGWaAP
0.303nitriansky_samosprávny15993 SGWaAP
0.338banskobystrický_samosprávny8600 SGWaAP
0.348Banskobystrický_samosprávny6038 SGWaAP
0.355Košický_samosprávny7711 SGWaAP
0.355Trnavský_samosprávny14413 SGWaAP
0.366Juraj_Blanár5201 SGWaAP
0.388žilinská_župa1948 SGWaAP
0.391PSK26276 SGWaAP
0.400Juraj_blanár6232 SGWaAP
0.433Bratislavský_samosprávny16201 SGWaAP
0.437samosprávny_kraj62398 SGWaAP
0.487kraj697728 SGWaAP