Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Žilinský43034 SGWaAP
0.335žilinský80320 SGWaAP
0.343žilinská51022 SGWaAP
0.358Trenčiansky30314 SGWaAP
0.374Prešovský14503 SGWaAP
0.448Banskobystrický9006 SGWaAP
0.454Žilina630771 SGWaAP
0.466prešovský114783 SGWaAP
0.467Košický45958 SGWaAP
0.482banskobystrický49085 SGWaAP
0.488Trnavský27741 SGWaAP
0.497trenčiansky53404 SGWaAP
0.516Banskobystrický_kraj13523 SGWaAP
0.521nitriansky93498 SGWaAP
0.522Žilinský_samosprávny11082 SGWaAP
0.527kraj697728 SGWaAP
0.534žilinský_samosprávny22051 SGWaAP
0.534Trnavský_kraj21678 SGWaAP
0.548Nitriansky19340 SGWaAP
0.553Bratislavský_kraj28531 SGWaAP
0.564trenčianska36038 SGWaAP
0.582Čadca176282 SGWaAP
0.584Ružomberok207622 SGWaAP
0.585Trenčiansky_samosprávny7105 SGWaAP
0.586kysucké_Nový20209 SGWaAP