Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Žigmund_luxemburský1210 SGWaAP
0.134Žigmund_Luxemburský1177 SGWaAP
0.222kráľ_Žigmund3730 SGWaAP
0.231uhorský_kráľ12933 SGWaAP
0.251Matej_Korvín5385 SGWaAP
0.282uhorský_panovník1559 SGWaAP
0.284Žigmund10064 SGWaAP
0.295Habsburský1841 SGWaAP
0.351cisár_Leopold1365 SGWaAP
0.380Anjouovci901 SGWaAP
0.383Ladislav_Pohrobok660 SGWaAP
0.383habsburský3387 SGWaAP
0.419palatín7542 SGWaAP
0.420uhorský_palatín1120 SGWaAP
0.421Arpádovci1890 SGWaAP
0.433Mária_Terézia21634 SGWaAP