Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Žigmund_Luxemburský1177 SGWaAP
0.134Žigmund_luxemburský1210 SGWaAP
0.225kráľ_Žigmund3730 SGWaAP
0.232uhorský_kráľ12933 SGWaAP
0.278uhorský_panovník1559 SGWaAP
0.286Matej_Korvín5385 SGWaAP
0.313Žigmund10064 SGWaAP
0.314Habsburský1841 SGWaAP
0.336cisár_Leopold1365 SGWaAP
0.409Ladislav_Pohrobok660 SGWaAP
0.411palatín7542 SGWaAP
0.416Anjouovci901 SGWaAP
0.418uhorský_palatín1120 SGWaAP
0.419habsburský3387 SGWaAP
0.440panovník51690 SGWaAP
0.445Lotrinský1052 SGWaAP