Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Žigmund10064 SGWaAP
0.283uhorský_kráľ12933 SGWaAP
0.284Žigmund_luxemburský1210 SGWaAP
0.290kráľ_Žigmund3730 SGWaAP
0.313Žigmund_Luxemburský1177 SGWaAP
0.320cisár_Leopold1365 SGWaAP
0.345Habsburský1841 SGWaAP
0.346Fridrich13041 SGWaAP
0.354gróf58759 SGWaAP
0.357palatín7542 SGWaAP
0.365Matej_Korvín5385 SGWaAP
0.383habsburský3387 SGWaAP
0.386Korvín1600 SGWaAP
0.389uhorský_panovník1559 SGWaAP
0.398prepošt3157 SGWaAP
0.406Leopold14916 SGWaAP
0.409Ferdinand34014 SGWaAP
0.411Ladislav_Pohrobok660 SGWaAP
0.413ostrihomský_arcibiskup4264 SGWaAP
0.420Lotrinský1052 SGWaAP
0.423Henrich21216 SGWaAP
0.427uhorský_palatín1120 SGWaAP
0.428jágerský_biskup727 SGWaAP
0.430Ľudovít74043 SGWaAP
0.436cisár81604 SGWaAP