Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Židovský_kódex514 SGWaAP
0.482arizačný490 SGWaAP
0.580deportácia_Žid1893 SGWaAP
0.607ľudácky_režim1259 SGWaAP
0.621vládne_nariadenie5223 SGWaAP
0.639Martinský_deklarácia858 SGWaAP
0.641černovská_tragédia525 SGWaAP
0.643mníchovský_diktát723 SGWaAP
0.655židovské_obyvateľstvo3050 SGWaAP
0.666Trianonský_mierová422 SGWaAP
0.673deportácia13952 SGWaAP
0.674arizácia3056 SGWaAP
0.675ČSR39747 SGWaAP
0.675martinská_deklarácia1175 SGWaAP
0.677nacistický_koncentračný1672 SGWaAP
0.679klérofašistický914 SGWaAP
0.689Norimberský828 SGWaAP
0.696genocída_Armén656 SGWaAP
0.698trianonská_mierová571 SGWaAP