Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Židovský3460 SGWaAP
0.502židovská74011 SGWaAP
0.522židovský82458 SGWaAP
0.534židovská_náboženská6581 SGWaAP
0.560židovské17950 SGWaAP
0.599synagóga38186 SGWaAP
0.623Holokaust1157 SGWaAP
0.635židovská_synagóga2108 SGWaAP
0.639Jeruzalemský1399 SGWaAP
0.648jeruzalemské1091 SGWaAP
0.653Múzeum36161 SGWaAP
0.656Slovanský5652 SGWaAP
0.656ortodoxná_synagóga575 SGWaAP
0.662Synagóga2350 SGWaAP
0.663Žid151777 SGWaAP
0.664holokaust40944 SGWaAP
0.666karpatský_Nemec2413 SGWaAP
0.668rabín20298 SGWaAP
0.669Múzejný512 SGWaAP
0.672Archeologický1046 SGWaAP