Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Žid151777 SGWaAP
0.125žid65420 SGWaAP
0.393židovský82458 SGWaAP
0.416židovské_obyvateľstvo3050 SGWaAP
0.489nacista32919 SGWaAP
0.502židovské17950 SGWaAP
0.513Maďar132292 SGWaAP
0.521deportácia13952 SGWaAP
0.522židovstvo9482 SGWaAP
0.523mohamedán3468 SGWaAP
0.524kresťan253031 SGWaAP
0.529židovská74011 SGWaAP
0.531pohan25230 SGWaAP
0.534Armén6688 SGWaAP
0.539žid931 SGWaAP
0.546katolík82214 SGWaAP
0.547izraelita1820 SGWaAP
0.549Cigán22669 SGWaAP
0.556vojnový_zajatec4165 SGWaAP
0.556koncentrák6007 SGWaAP
0.558protestant17006 SGWaAP