Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Žiar94467 SGWaAP
0.216Hron117025 SGWaAP
0.269Bebrava36857 SGWaAP
0.282Bánovce56101 SGWaAP
0.319Brezno100256 SGWaAP
0.326Topľa52321 SGWaAP
0.335Vranov79733 SGWaAP
0.338Veľký_Krtíš21881 SGWaAP
0.340Rimavský_sobota32558 SGWaAP
0.343Krupina34205 SGWaAP
0.351Revúca43801 SGWaAP
0.359rimavská_sobota47804 SGWaAP
0.361Lučenec114897 SGWaAP
0.387Poltár20223 SGWaAP
0.395Prievidza217539 SGWaAP
0.403považská_Bystrica65509 SGWaAP
0.404Hriňová18682 SGWaAP
0.406Handlová59947 SGWaAP
0.406banská_Bystrica367110 SGWaAP
0.413Hnúšťa24186 SGWaAP
0.415Dubnica127638 SGWaAP
0.415Baňa33652 SGWaAP
0.416Rimavica7788 SGWaAP