Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Železnica7853 SGWaAP
0.229ŽSR40951 SGWaAP
0.418Železničný12696 SGWaAP
0.462železnica130887 SGWaAP
0.482národná_diaľničná16982 SGWaAP
0.496železničná94011 SGWaAP
0.563MDPT5617 SGWaAP
0.585SAD30964 SGWaAP
0.593podnik_Lesa3849 SGWaAP
0.593NDS22394 SGWaAP
0.597elektrizačná_prenosová1896 SGWaAP
0.623vodohospodársky_podnik7659 SGWaAP
0.630koľajová3947 SGWaAP