Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Železný_studnička1431 SGWaAP
0.184železná_studnička2876 SGWaAP
0.185Železný_studienka1130 SGWaAP
0.214železná_studienka2001 SGWaAP
0.306Partizánsky_lúka933 SGWaAP
0.337kačín899 SGWaAP
0.360Kačín838 SGWaAP
0.464Devínsky_kobyla1244 SGWaAP
0.470Kamzík9707 SGWaAP
0.472devínska_kobyla1244 SGWaAP
0.481lesopark15659 SGWaAP
0.485štrkovecké_jazero1089 SGWaAP
0.492Devínsky_Kobyla982 SGWaAP
0.502devínska_Kobyla977 SGWaAP
0.513Štrkovecký_jazero888 SGWaAP
0.521Kamenný_mlyn991 SGWaAP
0.525nábrežie_Dunaj5021 SGWaAP
0.537líščie_údolie801 SGWaAP
0.539Zochova_chata3120 SGWaAP
0.540Lesopark1288 SGWaAP
0.540Sad_Janko4243 SGWaAP