Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Železný_studienka1130 SGWaAP
0.185Železný_studnička1431 SGWaAP
0.187železná_studienka2001 SGWaAP
0.223železná_studnička2876 SGWaAP
0.321Partizánsky_lúka933 SGWaAP
0.376kačín899 SGWaAP
0.404Kačín838 SGWaAP
0.473Kamzík9707 SGWaAP
0.500Devínsky_kobyla1244 SGWaAP
0.515devínska_kobyla1244 SGWaAP
0.522Devínsky_Kobyla982 SGWaAP
0.527lesopark15659 SGWaAP
0.530devínska_Kobyla977 SGWaAP
0.536Kamenný_mlyn991 SGWaAP
0.541štrkovecké_jazero1089 SGWaAP
0.556Štrkovecký_jazero888 SGWaAP
0.573Račiansky_mýtus797 SGWaAP
0.574Lesopark1288 SGWaAP
0.580Alpinka1052 SGWaAP
0.584Snežienka653 SGWaAP
0.585líščie_údolie801 SGWaAP
0.587Lamač22763 SGWaAP
0.588Koliba10460 SGWaAP
0.588nábrežie_Dunaj5021 SGWaAP
0.588Most_SNP5488 SGWaAP
0.591Sad_Janko4243 SGWaAP
0.591Chorvátsky_rameno1610 SGWaAP
0.593Štrbský_ples1926 SGWaAP
0.595alpinka1415 SGWaAP
0.598horáreň11128 SGWaAP
0.598Rusovský1134 SGWaAP
0.600devínske_jazero598 SGWaAP
0.602Zámocký4845 SGWaAP