Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Železný_studienka1130 SGWaAP
0.185Železný_studnička1431 SGWaAP
0.187železná_studienka2001 SGWaAP
0.223železná_studnička2876 SGWaAP
0.321Partizánsky_lúka933 SGWaAP
0.376kačín899 SGWaAP
0.404Kačín838 SGWaAP
0.473Kamzík9707 SGWaAP
0.500Devínsky_kobyla1244 SGWaAP
0.515devínska_kobyla1244 SGWaAP
0.522Devínsky_Kobyla982 SGWaAP
0.527lesopark15659 SGWaAP
0.530devínska_Kobyla977 SGWaAP
0.536Kamenný_mlyn991 SGWaAP
0.541štrkovecké_jazero1089 SGWaAP
0.556Štrkovecký_jazero888 SGWaAP
0.573Račiansky_mýtus797 SGWaAP