Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ŽSR40951 SGWaAP
0.229Železnica7853 SGWaAP
0.479Železničný12696 SGWaAP
0.483železničná94011 SGWaAP
0.506SAD30964 SGWaAP
0.528železnica130887 SGWaAP
0.533národná_diaľničná16982 SGWaAP
0.558trakčné_vedenie2854 SGWaAP