Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ťažiskové1136 SGWaAP
0.485ťažisková4414 SGWaAP
0.577prioritné5483 SGWaAP
0.633monografické519 SGWaAP
0.636dominujúce796 SGWaAP
0.642vrcholné11930 SGWaAP
0.642tematické7797 SGWaAP
0.646priekopnícke1307 SGWaAP
0.653dominantné6383 SGWaAP
0.660ťažiskový5066 SGWaAP
0.661typologické742 SGWaAP
0.665literárnohistorické615 SGWaAP
0.670prierezové639 SGWaAP
0.671význačné1231 SGWaAP
0.673interdisciplinárne1274 SGWaAP
0.674literárnovedné743 SGWaAP
0.677významné140265 SGWaAP
0.678ucelené4615 SGWaAP
0.683monotematické682 SGWaAP
0.689ideové3864 SGWaAP
0.694prelomové5141 SGWaAP
0.695popularizačné423 SGWaAP
0.696svojrázne2229 SGWaAP