Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ťaženie16117 SGWaAP
0.446vojenské_ťaženie1494 SGWaAP
0.447vojnové_ťaženie814 SGWaAP
0.558križiacke950 SGWaAP
0.561víťazné_ťaženie3143 SGWaAP
0.624dobytie11312 SGWaAP
0.625úspešné_ťaženie1769 SGWaAP
0.650obliehanie10070 SGWaAP
0.659dobyvačná1137 SGWaAP
0.666dobyvateľská534 SGWaAP
0.671dobývanie9546 SGWaAP
0.672besnenie4701 SGWaAP
0.672ozbrojené_povstanie1442 SGWaAP
0.678vojsko112561 SGWaAP
0.682križiacka_výprava6747 SGWaAP
0.683krížová_výprava2614 SGWaAP
0.691sprisahanie17997 SGWaAP
0.695povstanie74043 SGWaAP