Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000švajčiarsky45017 SGWaAP
0.391rakúsky98369 SGWaAP
0.408belgický29085 SGWaAP
0.434holandský50778 SGWaAP
0.440Švajčiarsky1523 SGWaAP
0.471nórsky32802 SGWaAP
0.479fínsky30810 SGWaAP
0.481dánsky28235 SGWaAP
0.491nemecký395230 SGWaAP
0.507švajčiarska37141 SGWaAP
0.508švajčiarske9047 SGWaAP
0.515francúzsky240138 SGWaAP
0.527rakúsky3032 SGWaAP
0.567taliansky159003 SGWaAP
0.576mníchovský4981 SGWaAP
0.583slovinský15506 SGWaAP
0.583švédsky60208 SGWaAP
0.591zürišský631 SGWaAP
0.597bavorský9876 SGWaAP
0.598kanadský52472 SGWaAP
0.607berlínsky7167 SGWaAP
0.614lotyšský6232 SGWaAP
0.615Fínsky1499 SGWaAP
0.617Bern11228 SGWaAP