Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000švajčiarska_konfederácia1853 SGWaAP
0.410nórske_kráľovstvo1603 SGWaAP
0.502holandské_kráľovstvo1697 SGWaAP
0.582dánske_kráľovstvo856 SGWaAP
0.640Rakúsky11209 SGWaAP
0.644republika951415 SGWaAP
0.645Helénsky414 SGWaAP
0.650diplomatická_misia4255 SGWaAP
0.658Lichtenštajnsko10324 SGWaAP
0.662Nemecký_spolková2126 SGWaAP
0.667Veľvyslanectvo6028 SGWaAP
0.668Cyperský1309 SGWaAP
0.668Únia71621 SGWaAP
0.669rád_maltézsky697 SGWaAP
0.671Federatívny_Republika1356 SGWaAP
0.673európska_únia334148 SGWaAP
0.679federatívna_Republika1165 SGWaAP