Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000švajčiarska37141 SGWaAP
0.420nemecká244363 SGWaAP
0.456švédska44658 SGWaAP
0.456rakúska84050 SGWaAP
0.463belgická20288 SGWaAP
0.493dánska18592 SGWaAP
0.500holandská32786 SGWaAP
0.507švajčiarsky45017 SGWaAP
0.508nórska19067 SGWaAP
0.508kanadská27880 SGWaAP
0.511francúzska159692 SGWaAP
0.547talianska127222 SGWaAP
0.588fínska24959 SGWaAP
0.590austrálska21488 SGWaAP
0.595španielska78147 SGWaAP
0.601slovinská11332 SGWaAP
0.601švajčiarske9047 SGWaAP
0.618bavorská6501 SGWaAP
0.628novozélandská3014 SGWaAP
0.632lichtenštajnská455 SGWaAP
0.633britská140611 SGWaAP
0.636juhoafrická4739 SGWaAP
0.641lotyšská4872 SGWaAP
0.642hodinárska1496 SGWaAP
0.643poľská110622 SGWaAP
0.646zürišská613 SGWaAP
0.647japonská84763 SGWaAP
0.654Švajčiarsko143063 SGWaAP
0.654estónska3657 SGWaAP
0.655americká413802 SGWaAP
0.657renomovaná25536 SGWaAP
0.660rumunská20168 SGWaAP
0.661česká395551 SGWaAP
0.663brazílska17571 SGWaAP
0.663Švajčiarsky1523 SGWaAP
0.665Taliansky5899 SGWaAP
0.665litovská4429 SGWaAP
0.665Kanadský4199 SGWaAP
0.666Bern11228 SGWaAP
0.667portugalská12990 SGWaAP
0.669škandinávska9199 SGWaAP
0.669írska23251 SGWaAP
0.672berlínska6924 SGWaAP
0.672Rakúsky11209 SGWaAP
0.675Nemecký33225 SGWaAP