Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000švajčiarska37141 SGWaAP
0.420nemecká244363 SGWaAP
0.456švédska44658 SGWaAP
0.456rakúska84050 SGWaAP
0.463belgická20288 SGWaAP
0.493dánska18592 SGWaAP
0.500holandská32786 SGWaAP
0.507švajčiarsky45017 SGWaAP
0.508nórska19067 SGWaAP
0.508kanadská27880 SGWaAP
0.511francúzska159692 SGWaAP
0.547talianska127222 SGWaAP
0.588fínska24959 SGWaAP
0.590austrálska21488 SGWaAP
0.595španielska78147 SGWaAP
0.601slovinská11332 SGWaAP
0.601švajčiarske9047 SGWaAP
0.618bavorská6501 SGWaAP
0.628novozélandská3014 SGWaAP
0.632lichtenštajnská455 SGWaAP
0.633britská140611 SGWaAP
0.636juhoafrická4739 SGWaAP
0.641lotyšská4872 SGWaAP